Найбільш феміністична країна або Як Швеція стала першою у сфері гендерної рівності серед держав-членів Європейського Союзу

Що першим спадає вам на думку, коли ви згадуєте про Швецію? Можливо, прадавні легенди про вікінгів та руни? Або сучасні успішні бренди H&M, Volvo та Ikea? Або високі соціальні стандарти? Або ж концепція lagom, яка є визначальною для шведського суспільства? У будь-якому випадку, однією з асоціацій, які виникають при думках про Швецію, у більшості людей цілком справедливо є першість у сфері гендерної рівності. Як їй це вдалось? Читайте у новій статті від Дарії Андрюніної, авторки матеріалів для ГО "Жіноча Ліга".

Швеція є країною-лідеркою у Європейському Союзі (ЄС) відповідно до даних Індексу гендерної рівності, що є інструментом для вимірювання прогресу у сфері гендерної рівності в ЄС, розробленим Європейським інститутом із гендерної рівності та запровадженим у 2013. Швеція не втрачає пальму першості від моменту започаткування індексу і донині. У 2022 індекс гендерної рівності у Швеції становив 83,9 при середньому показнику по ЄС на рівні 68,6, а у 2023 - 82,2 при середньому показнику пао ЄС на рівні 70,2.

Якщо ж поглянути на дезагреговані показники, то у 2022 Швеція мала найвищі показники у сфері охорони здоров’я (95,2 бала), за якою вона посідає перше місце серед усіх держав-членів ЄС. У 2023 ситуація значно не змінилась і її показник у сфері здоров’я залишався найвищим (94,5). Найнижчий же показник у 2022 країна мала у сфері освіти (74,6 бала), а у 2023 - у сфері освіти (76,4) та розподілу часу (71,9). При цьому Швеція значно покращила показники у сфері доступу до влади (+7,3 пункту у 2023 проти 2013), зберігши першість у рейтингу. Водночас у 2023 країна відносно мало просунулася у сфері економічного вповноваження жінок та фінансів (+1,9 пункту у 2023 проти 2010), набравши 87,5 бала.

Яким чином Швеції вдалося досягнути цих разючих результатів? Хтось може сказати, що «так склалося історично», або ж що до цього підштовхнув надзвичайно суровий клімат країни, абощо. Проте ми маємо для вас іншу відповідь: Швеція досягла такого успіху шляхом ведення системної політики щодо гендерної рівності з чіткою візією, що не залежить від зміни влади в країні, та шляхом інтеграції відповідного дискурсу з урахуванням культурних особливостей.

Варто відзначити, що становище жінок у Швеції практично в усі епохи було кращим, аніж у багатьох інших державах, проте це не означає, що проблема гендерної дискримінації їй не відома. Ба більше, шведські активісти та активістки й досі кажуть про існування «скляних стель» та інших бар’єрів, які стоять на шляху в реалізації жінками своїх прав та можливостей. Проте для багатьох країн рівень таких «скляних стель», як у Швеції, є мрією, для досягнення якого потрібно ще дуже довго працювати. Загалом, шведи та шведки дуже пишаються цим і вважають такий стан справ щодо гендерної рівності однією зі своїх «візитівок». Ось такий банер, як бачимо нижче, можна зустріти на офіційному вебсайті Королівства Швеція поруч з інформацією про Уряд та ключові факти про цю державу.

 

 

Тож, яких кроків вживала Швеція, щоб досягти такого високого рівня гендерної рівності? Перш за все, головний принцип полягає в тому, що кожній людині в державі, незалежно від статі, шведським законодавством, зокрема, синтезом норм Конституції Швеції, законів Швеції «Про працю», «Про робочий час», «Про батьківську відпустку», так званого Дискримінаційного акту та деяких інших нормативно-правових актів, гарантується право працювати й утримувати себе, гармонійно поєднувати кар’єру та сімейне життя й життя без страху зазнати жорстокого поводження чи насильства. Гарантування такого права забезпечується великою варіацією інструментів та механізмів, частину з яких ми розглянемо далі. У розумінні шведів та шведок, гендерна рівність передбачає не лише рівний доступ до можливостей для чоловіків та жінок в усіх сферах суспільства, а також стосується якісних аспектів забезпечення того, щоб знання та досвід як чоловіків, так і жінок використовувалися для сприяння суспільному прогресу. Неодноразово доведено, що гендерна нерівність та дискримінація призводять до економічних збитків: провідні економісти та економістки, небайдужі до тематики гендерної рівності, стверджують, що гендерна рівність є одним із двигунів прогресу, а її відсутність – це суцільний збиток. До прикладу можна навести таке дослідження як The Power of Parity: Advancing Women’s Equality in the United States, опубліковане McKinsey Global Institute, а також висновки Всесвітнього економічного форуму, які на щорічній основі публікуються у Global Gender Gap Report

Окремої уваги заслуговує механізм залучення жінок до прийняття рішень, а також їх роль у політиці. Узагалі, Швеція славиться своїм прогресивним підходом до гендерної рівності та активною роллю жінок у політиці та прийнятті рішень. До прикладу, у Швеції діють так звані «добровільні партійні квоти», відповідно до яких жінки мають складати не менше 40% кандидатів у кожній політичній партії. Це допомогло збільшити кількість жінок у парламенті. Наразі, Риксдаг, тобто парламент Швеції, на 48 % складається з жінок, що є одним з найвищих показників у світі. При цьому Уряд Швеції теж не відстає в цьому питанні: 46 % Уряду складають жінки. Також варто зазначити, що у Швеції досить високий рівень участі жінок у місцевому самоврядуванні. Так, 48 % місць у муніципальних радах країни займають жінки. Це свідчить про те, що жінки у Швеції мають можливість брати активну участь в прийнятті рішень на рівні місцевого самоврядування. Крім того, у Швеції вибори є досить демократичними, що сприяє більш активній участі жінок у політиці. У країні існує багато жіночих організацій, які допомагають підтримувати активну роль жінок у політиці та прийнятті рішень.

Загалом, роль жінок у політиці та в прийнятті рішень у Швеції є значущою, і країна є прикладом того, як гендерна рівність може сприяти створенню справедливого і рівного суспільства для всіх.

На особливу увагу заслуговує практика впровадження гендерного мейнстримінгу у Швеції. Урядова ініціатива «Гендерний мейнстримінг в органах державної влади» має на меті інтеграцію гендерно орієнтованих підходів в усі аспекти роботи кожного органу державної влади, щоб гарантувати, що їх діяльність ще більш ефективно сприятиме досягненню цілей національної політики із забезпечення гендерної рівності. Цю ініціативу було запущено у 2013, і станом на сьогодні вона охоплює понад 60 державних установ. Робота ініціативи забезпечується Шведським агентством з гендерної рівності та Міністром з питань гендерної рівності. Наразі Шведське агентство з питань гендерної рівності активно працює над питанням впровадження підходів з гендерно орієнтованого бюджетування в державному управлінні та активно ділиться цими підходами з іншими країнами. Зокрема, за фінансової підтримки Уряду Королівства Швеції через Шведське агентство міжнародного розвитку в Україні діяв проєкт «Ґендерне бюджетування в Україні», на меті якого було підвищення економічної ефективності й результативності видатків бюджету, що враховують потреби чоловіків і жінок та їхніх різних груп.

Швеція пройшла довгий шлях у забезпеченні рівного ставлення до жінок і чоловіків на робочому місці. Гендерна дискримінація на робочому місці є незаконною з 1980. Так званий Дискримінаційний акт від 2008 вимагає від роботодавців не лише активно сприяти рівності між чоловіками та жінками, а й вживати заходів проти домагань. У ньому також зазначено, що працівники, працівниці, кандидати та кандидатки на роботу, які беруть, брали або будуть брати відпустку по догляду за дитиною, не можуть зазнавати дискримінації. 

У цьому контексті важливо відзначити, що дискримінація у Швеції викорінювалася не лише запровадженням покарань за неї, а і коштом роботи з суспільною свідомістю. До прикладу, для чоловіків створюються окремі платформи, де вони можуть обговорити питання «нетипові» для стереотипного уявлення питань «чоловічого кола», як-от свої емоції, переживання і, звичайно, фемінізм. Серед шведів можна знайти дуже високий відсоток чоловіків-феміністів, світогляд яких не дозволить їм поставити на співбесіді питання по типу «Ну що, і коли в декрет?» або ж сказати «Вибачте, ви не підходите, бо маєте потенційно декретний вік». Так само і для шведки з її світоглядом такі питання є абсолютно неприйнятними й не викличуть думки толерувати таке ставлення. У цілому, у Швеції існує високий рівень свідомості щодо гендерних стереотипів та їхнього шкідливого впливу, і засади цього закладаються ще у дитячих садочках та школах, де викладачі демонструють приклад гендерної рівності та допомагають дітям розуміти різницю між статями.

Щодо гендерного розриву в оплаті праці варто відзначити, що він усе ж існує, проте не є настільки радикальним, як у багатьох інших державах. Так, у 2021 середня місячна заробітна плата жінок у Швеції становила 90,1 % від заробітної плати чоловіків. Це залишається одним з викликів у шведському порядку денному щодо гендерної рівності. Дискримінаційний акт передбачає, що роботодавці та працівники й працівниці повинні активно працювати задля забезпечення рівної оплати праці за однакову працю, а також сприяти рівним можливостям для жінок і чоловіків у отриманні підвищення заробітної плати. Пошук рішень наразі ще триває. Важливо, що цей пошук відбувається разом з профспілками, громадянським суспільством тощо.

Також варто відзначити, що Швеція досягла значного прогресу в забезпеченні балансу між роботою та сім’єю як для чоловіків, так і для жінок, шляхом запровадження відповідної сімейної політики. Сімейна політика країни спрямована на підтримку батьків, що працюють, і на забезпечення однакових прав та обов’язків як для жінок, так і для чоловіків, що полегшує батькам у Швеції знаходження балансу між роботою та особистим життям. Догляд за дітьми гарантований усім батькам, і один з інструментів полягає в тому, щоб дитячий садок був доступним для всіх, а також максимально запроваджувалися гнучкі графіки роботи там, де фіксований графік не є критично необхідним. У 1970-х державний догляд за дітьми було реформовано та розширено для сімей з двома батьками, що працюють. Крім того, у 1974 Швеція стала першою країною у світі, яка замінила відпустку по вагітності та пологах на відпустку по догляду за дитиною. Так зване «батьківське страхування» дозволяло парам брати відпустку на роботі на шість місяців для кожної дитини, при цьому кожен з батьків мав право на половину днів. Проте батько міг передати свої дні матері – і в результаті через два десятиліття 90 % днів відпустки у Швеції використовували лише матері. У 1995 було введено перший так званий «батьківський місяць»: це 30-денна відпустка, закріплена за батьком за принципом «використай або втрать». Якщо батько вирішить не використовувати цей місяць відпустки, подружжя втратить один місяць оплачуваної відпустки. У 2002 його було продовжено до двох «батьківських місяців», або 60 днів. А у 2016 до трьох «батьківських місяців» із 90 днями оплачуваної відпустки було закріплено за батьком. Іншими словами, батько має обов’язково використати свої 90 днів, а решту днів подружжя може розподіляти на свій розсуд. Станом на сьогодні, батьки беруть близько 30 % днів декретної відпустки, доступної для пари (всього для сімейної пари надається до 480 днів оплачуваної відпустки по догляду за дитиною). Відносно велика кількість батьків у чоловічому декреті часто викликає подив у іноземних журналістів та журналісток. У публіцистиці їх іноді називають latte dads

Водночас бізнес-сектор у Швеції залишається сферою, де домінують чоловіки. Відповідно до піврічного звіту Статистичного управління Швеції про гендерну рівність за 2022, лише 10 % компаній, які котируються на Стокгольмській фондовій біржі, очолювали жінки. У 13 % компаній були жінки – виконавчі директорки. Деякі політики та політикині пропонують запровадити квоти для жінок у бізнес-секторі як тимчасовий спосіб досягнення гендерної рівності у цій сфері, проте дискусія і досі триває.

Якщо ж проаналізувати сферу насильства, то варто згадати, що у 2018 Швеція внесла зміни до законодавства, згідно з якими секс без явної згоди вважається зґвалтуванням, навіть якщо не було насильства чи погроз. У публіцистиці поширеною назвою даної ініціативи є «Закон «Про згоду на секс», проте на практиці йшлося про внесення змін до Кримінального кодексу Швеції. Що стосується зґвалтувань та сексуального насильства у Швеції, Швеція вважається однією з країн, які серйозно ставляться до проблеми зґвалтувань і активно працюють над запобіганням цьому типу злочинів та підтримкою жертв. У Швеції існує жорстке законодавство щодо зґвалтувань. Наприклад, зґвалтування або інше сексуальне насильство може бути кваліфіковано як злочин проти особистої свободи, за який передбачені високі покарання, включаючи позбавлення волі на довгий термін. Шведська поліція має великий досвід у розслідуванні злочинів зґвалтування. Їхні методи включають допомогу психологів та спеціалізованих експертів для допомоги в розслідуванні таких випадків. Також у Швеції існує система, яка надає підтримку жертвам зґвалтувань. Ця система містить безкоштовну медичну допомогу, юридичну допомогу, житло та інші види підтримки. Також жертвам надається можливість залишатися анонімними під час судових процесів. Що стосується превентивних заходів, у Швеції існують програми та кампанії, які спрямовані на запобігання зґвалтуванням та підвищення свідомості населення з цієї проблеми. Також у школах проводяться уроки зі статевого виховання. Важливо зазначити, що боротьба зі зґвалтуваннями у Швеції є постійним процесом і його ефективність постійно оцінюється та покращується. Такі заходи з протидії зґвалтуванням є прикладом того, як країна може приймати відповідальність за проблему насильства та прагнути до створення безпечного суспільства.

Також варто згадати про так звану «шведську модель» боротьби з проституцією. Основними її принципами є криміналізація купівлі сексу, а не продажу, та надання підтримки та послуг жінкам, які займаються проституцією, з метою надання їм можливості вибрати іншу професію та вийти з цього виду діяльності. Це означає, що клієнти, які купують секс, підлягають кримінальному переслідуванню, тоді як жінки, які займаються проституцією, можуть отримувати підтримку та послуги, такі як соціальні послуги, житло, медичну допомогу та консультації з приводу отримання нової роботи. Метою шведської моделі є зменшення попиту на сексуальні послуги та зменшення числа жінок, які займаються проституцією, шляхом зниження прибутків у даній сфері та заохочення жінок до зміни своєї професії. Окрім того, ця модель вважається важливим засобом боротьби з насильством та експлуатацією, пов’язаними з проституцією.

Окремо згадаємо про домашнє насильство. На жаль, це явище і досі є широко поширеним у світі, і Швеція не є винятком, хоча її показники у даній сфері набагато випереджають велику кількість країн. У Швеції існують дієві механізми боротьби з домашнім насильством, що допомагають захистити жертв та покласти край насильству. У Швеції на законодавчому рівні заборонене домашнє насильство та створені механізми для його протидії. Швеція має один з найсуворіших законів щодо насильства в сім'ї. Насильство в будь-якій формі, включаючи фізичне, психологічне та сексуальне, є злочином. Також законодавство у цій сфері постійно вдосконалюється з метою захисту жертв домашнього насильства та покладання відповідальності на насильників. Одним з механізмів допомоги жертвам домашнього насильства є спеціальна гаряча лінія, яка є безкоштовною та доступною у будь-який час доби. Через телефон жертвам надається консультація та підтримка, їм надається інформація про їх права та можливості захисту. У випадках, коли насильник і жертва спільно мешкають, жертві можуть надати захист у рамках законодавства. Жертва може вимагати від насильника, який знаходиться в одному будинку з нею, тимчасового виселення, яке може тривати до шести місяців. Крім того, у Швеції існують такі заходи, як охорона жертв, яка включає охорону поліції та забезпечення безпечного житла для жертв. Також у Швеції існують суди, які спеціалізуються на справах домашнього насильства. У судах зазвичай займаються справами швидко та компетентно, забезпечуючи жертвам захист та допомогу. Крім того, у Швеції проводяться кампанії з просвітницькою метою, спрямовані на зменшення насильства в сім’ї та надання допомоги жертвам. Важливо зауважити, що попри дієвість механізмів боротьби з домашнім насильством у Швеції, ця проблема ще не повністю вирішена. Уряд країни продовжує працювати над удосконаленням законодавства та механізмів захисту жертв домашнього насильства. Важливо зауважити, що у Швеції підходять до проблеми домашнього насильства комплексно та системно, і використовують не лише правові, але й соціальні та психологічні методи боротьби з цією проблемою.

Якщо повернутися до питання гендерної дискримінації, то якщо шведка або ж швед зіштовхуються з гендерною дискримінацією, вони завжди можуть повідомити про це Шведському омбудсмену з питань рівності – урядовій інституції, яка відповідає за захист прав людей, які стикаються з дискримінацією на підставі статі, гендерної ідентичності або сексуальної орієнтації. Шведський омбудсмен з питань рівності діє як незалежний орган, який може проводити розслідування та робити рекомендації з питань гендерної рівності. Також у Швеції існує багато інших механізмів, які допомагають забезпечити гендерну рівність та захист прав жінок, такі як програми національних та місцевих органів влади, ініціативи громадських організацій тощо. Багато з цих механізмів є взаємопов’язаними та дають максимально можливий результат у комплексі.

«І на цьому все?» – запитаєте ви? Наша відповідь: «Ні». Швеція є країною, яка постійно вдосконалює свої практики й не зупиняється на досягнутому. З 2014 в країні активно впроваджувалася так звана «феміністична зовнішня політика», яка базувалася на принципі «3R, що ґрунтуються на четвертій R»: Rights, Representation, and Resources based on Reality. Інструментарій цієї політики є досить широким, починаючи зрівнянням ставок мита на товари для чоловіків та жінок (до прикладу, у світовій торгівлі спостерігаються випадки, коли умовна лляна сорочка чоловічого крою буде мати ставку мита меншу, аніж аналогічна сорочка жіночого крою без об’єктивних на те причин), і завершуючи фінансуванням міжнародних ініціатив з просування прав жінок у різних регіонах світу. Водночас новий Уряд Швеції, який прийшов до влади у жовтні 2022, прийняв рішення відмовитися від феміністичної зовнішньої політики. Міністр закордонних справ Швеції в Уряді Ульфа Крістерссона Тобіас Більстрем прокоментував таку відмову наступним чином: «Гендерна рівність є фундаментальною цінністю у Швеції, а також для цього Уряду, але ми не маємо на меті продовжувати феміністичну зовнішню політику, тому що цей ярлик приховує той факт, що зовнішня політика Швеції має ґрунтуватися на шведських цінностях та шведських інтересах». Хоча ще занадто рано говорити про те, як ця зміна віддзеркалиться на практиці, подібний «ребрендинг» викликає занепокоєння. Стурбованість цим питанням можна спостерігати як у різноманітних експертних колонках, так і у жвавих дискусіях у соціальних мережах.

Отже, Швеція – це унікальна країна зі своїми традиціями, яка ніколи не зупиняється на досягнутому попри те, що про шведський рівень життя та гендерної рівності багато країн тільки мріють у пошуках інструментів для власного якісного розвитку. Проте, можливо, саме прагнення до постійного вдосконалення, візіонерство й системність і вивели Швецію на той рівень, де вона є наразі.

 

Матеріал підготувала Дарія Андрюніна, авторка матеріалів для ГО «Жіноча Ліга»

Стаття опублікована в рамках проєкту "Платформа підтримки розвитку творчого та аналітичного потенціалу молодих жінок та дівчат", що реалізується ГО "Жіноча Ліга"

*Cover photo by Agnieszka Boeske on Unsplash

 

Новини

 • Опитування "Становище жінок в українському ІТ"

  Дослідження "Становище жінок в українському ІТ" спрямоване на розуміння потреб та викликів, з якими стикаються жінки в сфері інформаційних технологій в Україні, що сприятиме забезпеченню рівних можливостей для жінок і чоловіків у технологічному секторі.

 • Марко Вовчок – “мовчуще божество”. Як геніальна бунтарка змогла стати Шевченковою натхненницею?

  Марія Вілінська, Марія Маркович, Марко Вовчок, – і все це вона, – жінка ХІХ століття. Жінка, яка заснувала українську дитячу літературу. Жінка, яка попри своє російське походження, писала твори, які мали антикріпацьке спрямування та описували історичне минуле України. Жінка, яка збагатила українську літературу низкою нових жанрів, зокрема соціально-феміністичною повістю “Інститутка”, та дала новий подих українській літературі кінця 50-х – початку 60-х років. Детальніше про неї читайте в статті Анастасії Куцої, авторки матеріалів для ГО "Жіноча Ліга".

 • Найбільш феміністична країна або Як Швеція стала першою у сфері гендерної рівності серед держав-членів Європейського Союзу

  Що першим спадає вам на думку, коли ви згадуєте про Швецію? Можливо, прадавні легенди про вікінгів та руни? Або сучасні успішні бренди H&M, Volvo та Ikea? Або високі соціальні стандарти? Або ж концепція lagom, яка є визначальною для шведського суспільства? У будь-якому випадку, однією з асоціацій, які виникають при думках про Швецію, у більшості людей цілком справедливо є першість у сфері гендерної рівності. Як їй це вдалось? Читайте у новій статті від Дарії Андрюніної, авторки матеріалів для ГО "Жіноча Ліга".

 • Рекомендації щодо підвищення рівня культури волонтерства серед молоді

  У період з 10 серпня по 31 жовтня 2023 громадська організація (ГО) «Жіноча Ліга» реалізувала проєкт «Форум відповідального лідерства та волонтерства для дівчат». Проєкт було втілено в життя завдяки підтримці Міністерства молоді та спорту України у співпраці з Фондом ім. Гайнріха Бьолля, Бюро Київ — Україна. Офіційними партнерами впровадження проєкту стали ініціатива «Посли європейської молоді» в Україні (регіональна комунікаційна програма Європейського Союзу для Східного партнерства «EU NEIGHBOURS EAST»), Національний університет «Львівська політехніка» та Первинна профспілкова організація студентів та аспірантів Національного університету «Львівська політехніка».

 • На часі: вибір, який ти робиш щодня

  Пропонуємо вам ознайомитись із новим блогом із серії блогів на тему "На часі", авторкою якої є Дар’я Пашкевич. Цього разу ми поговоримо про економічне насильство та жахаючу статистику у цьому контексті як в Україні, так і у світі.

 • Станьте частиною спільноти експерток ГО "Жіноча Ліга"

  Володієте експертними знаннями в певній сфері і прагнете зробити цей світ більш дружнім до жінок та дівчат? Прагнете ділитись своїм досвідом задля створення середовища, у якому кожна жінка та дівчина зможуть реалізувати свій потенціал на повну? Досить мріяти - час діяти! Долучайтесь до спільноти експерток ГО “Жіноча Ліга” вже сьогодні та перетворіть свої мрії у реальність.

 • Україна на шляху подолання гендерного розриву в оплаті праці

  Згідно зі статистичними даними, середня заробітна плата жінок нижча за середню заробітну плату чоловіків у всіх країнах світу, і Україна, на жаль, не є винятком. Гендерний розрив в оплаті праці визначається як різниця між середнім заробітком чоловіків і жінок і вимірюється як для окремих галузей, так і для всієї економіки. В Україні, згідно з даними Державної служби статистики України, у 2021 році жінки заробляли в середньому на 18,6% менше, ніж чоловіки. Про те, як наша країна бореться із цим явищем, читайте у новому матеріалі Дарії Андрюніної, авторки матеріалів для ГО “Жіноча Ліга”.

 • Стань частиною спільноти волонтерок ГО "Жіноча Ліга"

  Мрієш зробити цей світ більш дружнім до жінок та дівчат? Прагнеш створити таке середовище, у якому кожна жінка та дівчина зможуть реалізувати свій потенціал на повну? Досить мріяти - час діяти! Долучайся до спільноти волонтерок ГО “Жіноча Ліга” вже сьогодні та перетворюй свої мрії у реальність.

 • Академія лідерства для дівчат 3.0: Планувати, діяти, святкувати, мріяти

  10 червня 2023 в рамках проєкту “Академія лідерства для дівчат 3.0” відбулась заключна зустріч на тему: “Проєктний менеджмент: від основ до командотворення”. Запрошеною спікеркою стала Олександра Гондюл, координаторка проєктів Ukrainian Women Entrepreneurs Hub (CSR Ukraine), дослідниця гейміфікації, інновацій та сталого розвитку, тренерка із суспільних комунікацій.

 • Відкритий лист до представників та представниць владних структур Європейського Союзу

  Відкритий лист до представників та представниць владних структур Європейського Союзу, підготовлений за результатами адвокаційного візиту експертної групи до Брюсселю, що відбувся в березні 2023 за сприяння Фонд Гайнріха Бьолля, Бюро Київ-Україна, учасницею якого була Лілія Антонюк, виконавча директорка ГО "Жіноча Ліга".

 • Зґвалтування: покарати не можна пробачити

  У лютому 2023 року соціальні мережі вибухнули від мерзенної події: група 20-річних молодиків неодноразово влаштовувала «вечірки», куди запрошували дівчат, яким, ймовірно, підсипали снодійне з наркотичним ефектом в алкоголь, після чого на камеру знущалися з напівпритомних жертв: роздягали, знімали на відео їхні статеві органи, ґвалтували тіла пальцями. Ситуація набула масштабного розголосу, але знайшлися і ті, хто виправдовували молодиків-злочинців. У цьому блозі Маргарита Ярошенко, авторка матеріалів для ГО «Жіноча Ліга», проводить аналіз проблем, які існують в українському суспільстві навколо концепції «зґвалтування».

 • Участь жінок у цифровій економіці ЄС – подолання гендерного розриву

  З нагоди Міжнародного дня боротьби за права жінок, який світ щорічно вшановує 8 березня, Марта Марциняк, авторка матеріалів для ГО "Жіноча Ліга", дослідила питання участі жінок у цифровій економіці та заходи, проведені Європейським Союзом (ЄС) для полегшення процесу цифрової трансформації для жінок, аналізуючи нове законодавство ЄС щодо цього питання.

 • На часі: Біль як заручник у наших серцях

  Дорогі пані та панове, сьогодні ми продовжуємо наш показ із серії статей на тему «На часі». Давайте поговоримо про те, що не можливо помітити відразу, що не залишає видимих шрамів на тілі, проте рубцями зростає всередині нас. Комусь ця тема може видатись незначною, поверхневою та не вартою уваги. Але ця тема важлива, адже вона – про біль, безумовний біль. Вона про біль, який залишає синці та глибокі рани на тілі нашого ментального здоров’я, у нашій душі. Цей біль не виявити одразу.

 • Академія лідерства для дівчат 3.0: Лідерство - це про любов до людей та вміння керувати собою

  З 2020 ГО “Жіноча Ліга”, в рамках програми EU4Youth Alumni Network, за підтримки Європейського Союзу, реалізовує проєкт “Академія лідерства для дівчат”. Його метою є допомога дівчатам 14-16 років з різних куточків України пізнати багатогранність лідерства та розвинути свої лідерські навички. Проєкт складається з двох частин (online-навчання та навчального візиту до Києва) та триває 6 місяців. Незважаючи на виклики, пов’язані із пандемією COVID-19 у 2021 та початком повномасштабного російського вторгнення у 2022, Академія лідерства для дівчат успішно діяла упродовж цих років, сприяючи розвитку компетенцій молоді. У 2023 проєкт впроваджується за сприяння Міністерства молоді та спорту України.

 • «Чоловічий клуб», або Чи є жінки в українській та міжнародній дипломатії: історія Еміне Джепарової

  Новий рік – нові статті із серії статей про жінок у міжнародній та українській дипломатії. На жаль, наразі українська дипломатія ще не може похвалитись великою кількістю жінок у своїх лавах, проте ті, яким вдалось потрапити туди незважаючи на усі перепони, демонструють високий рівень професіоналізму та виступають справжніми рольовими моделями. Однією із них є Еміне Джепарова – Перша заступниця міністра закордонних справ України.

 • Матері-засновниці Європейського Союзу: хто вони?

  Створення Європейського Союзу (ЄС) є однією із монументальних подій в сучасній історії. Багато політиків і політикинь, тогочасних лідерів і лідерок відіграли важливу роль у процесі його формуванні і розвитку. Однак, незважаючи на наявність серед них жінок, роль останніх у створенні ЄС часто замовчується та залишається непоміченою. Тож для того, щоб виправити цю історичну несправедливість, у цій статті Анастасія Нардєд, авторка матеріалів для ГО “Жіноча Ліга”, познайомить нас із тими, кого умовно можна вважати “матерями-засновницями ЄС”.

 • Жінки в бізнесі: шлях до успіху в досягненні гендерної рівності

  У серії статей “Жінки в бізнесі”, авторкою яких є Марта Марциняк, ми розглянемо одну із найбільш складних сфер у контексті становлення гендерної рівності – сферу економічної активності – через призму представлення жінок у радах директорів та директорок компаній, правове регулювання цього питання на рівні ЄС, а також поділимось історіями успіху жінок - голів правління світових корпорацій.

 • На часі: не помічати, замовчувати, уникати

  Щороку від насильства в Україні страждає понад 150 тисяч жінок. Національна соціологічна служба повідомила, що лише за І півріччя 2021 від жінок надійшло 86 955 звернень з приводу домашнього насильства (для порівняння: 14 564 звернення надійшло від чоловіків та 1 778 – від дітей), а за вісім місяців 2021 зареєстровано понад 203 тисячі повідомлень про домашнє насильство, 90% з яких становили повідомлення від жінок. Згідно із даними Фонду народонаселення ООН в Україні, 1,1 мільйона українок щорічно стикається з фізичним або сексуальним насильством. Статистика свідчить, що кожна п'ята жінка в Україні зазнавала насильства. У серії авторських статей «На часі» від Дар’ї Пашкевич ми детальніше поговоримо про насильство, його ознаки та причини, способи виходу із ситуацій насильства та порятунку свого «я».

 • Дівчата, чиї винаходи змінили світ: до чого тут Бенджамін Франклін?

  Щороку 17 січня у світі відзначають День дитячих винаходів (або День дітей-винахідників та винахідниць)? У новій статті від Наталії Баліцької, авторки матеріалів для ГО "Жіноча Ліга", ви можете дізнатись більше про неймовірні технологічні рішення, авторками яких є талановиті дівчата, і отримати заряд мотивації для того, щоб продовжувати змінювати цей світ на краще :)

 • Жінки в сфері міжнародних відносин та дипломатії: перепони та тренди

  Щороку 22 грудня в Україні відзначають День працівників і працівниць дипломатичної служби. У 2022 цей день був особливо важливий, адже у контексті війни, яку росія розпочала проти України, роль українських дипломатів та дипломаток у виборюванні перемоги країни важко переоцінити. У зв’язку із цим, 20 грудня 2022 ГО “Жіноча Ліга” організувала відкриту інтерактивну лекцію “Чоловічий клуб, або Чи є місце для жінок у дипломатії”, до участі в якій запросили як людей з академічного середовища, так і з Міністерства закордонних справ України.

 • Відверта розмова про здорові стосунки та любов до себе

  Гендерно зумовлене насильство вважається одним з найпоширеніших порушень прав людини, що непропорційно впливає на жінок і дівчат. Окрім цього, воно є одним із найбільш небезпечних проявів насильства, адже часто залишається непоміченим, невирішеним та неконтрольованим. У листопаді 2022 ГО “Жіноча Ліга” долучилась до акції “16 днів проти гендерно зумовленого насильства”. У рамках акції ми реалізували проєкт “Відверта розмова про здорові стосунки та любов до себе”, що включав проведення ряду заходів для жінок та дівчат від 14 до 21 років. Деталі читайте у статті.

 • Жінки в європейській політиці на національному рівні: хто вони?

  Друга стаття із серії публікацій щодо жінок на керівних посадах в ЄС та країнах-членах ЄС присвячена жінкам-лідеркам країн-членів ЄС на різних рівнях національного управління: у парламентах, уряді, регіональних/місцевих зборах та асамблеях. Матеріал підготувала Анастасія Нардєд, авторка матеріалів для ГО «Жіноча Ліга».

 • «Чоловічий клуб», або Чи є жінки в українській та міжнародній дипломатії: історія Мадлен Олбрайт

  У другій статті із серії «"Чоловічий клуб", або Чи є жінки в українській та міжнародній дипломатії», Юлія Вайда, авторка матеріалів для ГО «Жіноча Ліга», розповідає про життєвий шлях та основні життєві уроки Мадлен Олбрайт – першої жінки, яка отримала посаду Державної секретарки Сполучених Штатів Америки (США) та була ветеранкою дипломатії та зовнішньої політики США.

 • Традиції, що вбивають: жінки Катару

  Доволі часто легітимізація країною обмеження прав жінок асоціюється з низьким рівнем економічного розвитку держави. У значній частині випадків це очікування має раціональний зміст, оскільки сучасний глобальний ринок доволі чутливий до суспільних тенденцій і сталих цінностей. Та у третій статті з серії «Традиції, що вбивають» ми розповімо про виняток – одну з найбагатших країн світу – Катар, що попри власний економічий розвиток системно обмежує цивільну свободу жінок.

 • Жінки в європейській політиці на рівні ЄС: хто вони?

  З обранням Джорджи Мелоні новою прем’єр-міністеркою Італії зросла увага до теми гендерної рівності в політичній сфері Європейського Союзу (ЄС) та країн-членів ЄС. У зв'язку із цим, Анастасія Нардєд, авторка матеріалів для ГО «Жіноча Ліга», підготувала серію публікацій щодо жінок на керівних посадах в ЄС та у країнах-членах ЄС. Перша стаття із циклу присвячена аналізу рівня представлення жінок у ЄС як унікальному економіко-політичному союзі, що складається з 27 незалежних держав, на загальноєвропейському рівні.

 • «Чоловічий клуб», або Чи є жінки в українській та міжнародній дипломатії: історія Лани Зеркаль

  У серії статей «"Чоловічий клуб", або Чи є жінки в українській та міжнародній дипломатії» Юлія Вайда, авторка матеріалів для ГО «Жіноча Ліга», розповідає історії становлення успішних жінок, які працюють в сфері міжнародних відносин, що нахнули її продовжити свій шлях в дипломатії. Юлія переконана, що приклади цих жінок можуть стати поштовхом до дій для інших дівчат та жінок та допоможуть зрозуміти, що не варто опускати руки, незважаючи ні на що – потрібно завжди впевнено іти вперед. Перша стаття із рубрики присвячена історії Лани Зеркаль.

 • Традиції, що вбивають: жінки Афганістану

  У продовження рубрики про життя жінок на Близькому Сході від Вікторії Кулиняк, авторки матеріалів для ГО “Жіноча Ліга”, у цій статті ми поговоримо про жінок Афганістану та нагальну проблематику їхніх прав у 20 столітті й сучасності.

 • Women at War: виборюючи право на життя

  19 жовтня 2022 на честь Дня захисника та захисниці України, який відзначається в країні щороку 14 жовтня, ГО «Жіноча Ліга» провела захід «Women at War: виборюючи право на життя». Захід складався із трьох частин: лекції на тему «Роль жінок в армії та військових діях в Україні та за кордоном: історична та порівняльна перспективи», дискусії з військовослужбовицями щодо їхнього досвіду служби в армії та переживання війни й сесії запитань та відповідей щодо військового обов'язку та обліку жінок в Україні.

 • Традиції, що вбивають: жінки Ірану

  У вересні 2022 проблематика прав та гідності людини в контексті жінок набула гострої актуальності. Передумовою для такої масштабної реакції суспільства була смерть Махси Аміні, 22-річної студентки з Курдистану, яка загинула внаслідок жорстокого поводження поліції моралі. Підтримати тих, хто виборює свободу власним життям, не боячись протистояти авторитарній системі зла, – нагальність. Інформація – надійний та впливовий інструмент для змін у ХХІ столітті. Тож від сьогодні завдяки Вікторії Кулиняк, авторці матеріалів для ГО "Жіноча Ліга", ми більше розповідатимемо про життя жінок на Близькому Сході.

 • STEM: руйнуй стереотипи, а не життя

  Чи правда, що існує гуманітарний та математичний склад розуму? Чи відповідає дійсності той факт, що усі дівчата - гуманітарії, а хлопці - математики та інженери? Відповідь на ці запитання однозначна - ні. Та правдою є те, що жінок в науці (як світовій, так і українській), значно менше, аніж чоловіків. Відповідно до статистики ООН, лише 33% осіб, які займаються науковою діяльністю, є жінками.

 • Girls Leadership Academy 1.0: не будь в тренді – будь на крок попереду

  Прийшов час прокачати себе – ти готова? Girls Leadership Academy 1.0 – це не просто серія зустрічей про те, як досягнути «успєшного успєха». Girls Leadership Academy 1.0 – це про тебе, про мене, про нас і наш усвідомлений (а інколи не дуже) шлях до себе. У нас немає правильних відповідей. Знаєш чому? Тому що правильних відповідей не існує. Ти твориш своє життя, ти твориш себе. Тож не будь в тренді – будь на крок попереду і долучайся до Girls Leadership Academy 1.0.

 • Соціальне підприємництво в Україні в часи COVID-19 через призму гендерної рівності: інфографіка

  Ознайомитись з інфографікою щодо дослідження "Соціальне підприємництво в Україні в часи COVID-19 через призму гендерної рівності" ви можете за посиланням: https://drive.google.com/file/d/1-JI5OaZANGGlIDtUdV1oO5Rt3_NbuYs9/view?usp=sharing

 • Соціальне підприємництво в Україні в часи COVID-19 через призму гендерної рівності

  Метою дослідження «Соціальне підприємництво в Україні в часи COVID-19 через призму гендерної рівності» є підготовка обґрунтованих рекомендацій щодо розвитку соціального підприємництва в Україні на основі найбільш актуальних даних щодо впливу кризи, спричиненої пандемією COVID-19, на діяльність соціальних підприємств та його взаємозв’язку із питаннями гендерної рівності. Авторка проєкту - Лілія Антонюк, юристка, гендерна експертка, виконавча директорка ГО «Жіноча Ліга», стипендіатка програми Eastern Partnership Civil Society Fellowship 2020, EU4Youth Alumna, випускниця програм Erasmus+. Реалізація проєкту стала можливою завдяки фінансуванню Європейського Союзу у межах стипендіальної програми Eastern Partnership Civil Society Fellowship.

 • Як створити свій бізнес?

  Трішки більше про наш перший соціальний мега-проект.

 • Наші лекції-практикуми

  В рамках проекту “Успіх кожної жінки: Розпочни свою справу вже сьогодні!” протягом квітня – червня ми проведемо безкоштовні інформаційно-мотиваційні лекції з відомими підприємцями...

 • Про що наш проект

  Чоловіки і жінки в нашій країні мають рівні права, це правда. Проте як ці права працюють в житті - це насправді величезна проблема.